Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

Noktasal sonsuzluk

deleteBir önceki yazımda üçüncü tür bir sonsuzluktan söz ettim. Bu sonsuzluk türü hem geometrik hem de aritmetik olması bakımından doğrudan doğa ile ilgilidir. Yani doğada olması beklenen, fakat nedense bizim boyutumuzda belirmeyen bir sonsuzluk türüdür. Bu tür sonsuzluğa “singülarite” (tekliğin sonsuzluğu) da denmektedir.Anafor adını verdiğimiz olaylara hem havada hortum olarak hem de suda yerel çekici bölgeler olarak rastlıyoruz. Fakat bu anaforlar sıfır noktasına (merkeze) yaklaşsalar da oraya varamazlar. Çünkü oraya varmaları için sonsuz hıza ve sonsuz enerjiye ulaşmaları gerekir ki bizim evrenimizde bu mümkün değildir.Mantıksal olarak kendi üzerine dönüşümlü önermeler de aynı anaforlar gibi bizi içlerine çekerler. Onlardan kurtulmak mümkün değildir (Bakınız: Çelişkili önermeler başlıklı yazım). Mikro evreni açıklamak isteyen Kuantum kuramında da noktasal sonsuzluk sorunu vardır. Foton ile bir bütün oluşturan elektron ilerlerken bir foton saldığını ve yine aynı fotonu emdiğini düşünelim.Richard Feynman (1918-1988) parçacıklar arası etkileşmeyi saçılma grafikleri ile gösterip elektronun öz enerjisini hesaplamak isteyince noktasal sonsuzlukla karşılaşmıştır. Bir elektron önce bir foton saçıyor ve bir süre sonra geri emiyor. Fakat fotonu geri emmesi için onun bir karadelik olması gerekmez mi? Genel Görelilik kuramına göre ancak kardelikler evrende fotonu dahi salmayan bir çekici güce sahiptirler.Bu mantıktan hareketle evrende hem mikro boyutta hem de makro boyutta sonsuz çekici güce sahip karadelikler vardır. Her iki boyutta da karadelik yapısı bir noktasal sonsuzluğa gider. Eğer maddenin sonsuz kere bölünmesi mümkün olsaydı gene aynı noktasal sonsuzluk karşımıza çıkacaktı. İşte bu duruma engel olan enerjinin ancak sonlu kuantumlar (birimler) halinde aktarılabileceği görüşüdür. Bu kabul sayesinde noktasal sonsuzluk sorunu çözülmüştür.Fakat elektronun öz enerjisini hesaplarken sorun gene karşımıza çıkmaktadır. Bunun çaresi sonsuzluğu bir mertebe geriye iterek birinci mertebede hesap yapabilmeyi sağlamaktır. Bu mekanizmaya fizikte “renormalizasyon” adı verilir. Feynman’ın kendisi bu renormalizasyon mekanizmasını “pisliği halının altına süpürerek görmezden gelmek” olarak tanımlamıştır.Evren her boyutta kendine benzeyen yapılar üretiyor. Bu özellik evrenin bir Fraktal olduğuna işarettir. Üstteki resimde noktasal çekim gücünü resimleyen bir fraktal görüyoruz. Bu noktasal çekimi sağlayan noktanın sonsuz hıza ve sonsuz enerjiye sahip olması gerektiğini yukarıda belirttim. Sonsuz hız sahibi olan parçacıklar bizim evrenimizde bulunmasalar da Takiyon evrendeki parçacıklar (dalgalar) sonsuz hıza ulaşabilirler (Bakınız: Işıktan hızlı başlıklı yazım).İşte bizim için çelişkili bir durum olan noktasal sonsuzluğu, merkezde bulunan Takiyonlar ile açıklayabiliriz. Onların düzen getirici özelliği sayesinde çevredeki yapılar (dalga paketleri) merkeze doğru çekilirler. Fraktalin çeper bölgesindeki siyah noktalara dikkatinizi çekerim. Bu resimde görülen spiraller uzam dediğimiz ortamın eğrilmesi olarak da yorumlanabilir. Çekici kuvvet uzamı (makro boyutta uzayı) bükmekte ve diğer nesneler (gök cisimleri) bu bükük geometride en kısa yolu izleyerek merkeze doğru çekilmektedirler.Eğri uzayların geometrisini geliştirmiş olan iki matematikçi Georg Riemann (1826-1866) ve Nicholai Lobatchevski (1793-1856) sayesinde bugün karadeliklerin yapısı ve uzay bölgesi hakkında fikir yürütebiliyoruz. Fakat noktasal sonsuzluk sorununa halen bir çözüm bulunmuş değildir. Fiziksel olarak tutarlı açıklama Kuantum kuramı sayesinde değil, TE modeli sayesinde olduğu kanısındayım.


Bu yazı

xenix -- 23.01.2008 - 00:12

Bu yazı benim Nokta Teorisini biraz destekliyor gibi değil mi sayın Bilgisev. Gerçi benim teorim dedim ama yani o yorumdaki teoriden bahsediyorum.


xenix


evet

Bilgisev -- 23.01.2008 - 13:42

benzerlik var ama aynısı da değil.


Su akar..Kara deliklerin

levinstayn -- 03.11.2009 - 02:43

Su akar..
Kara deliklerin icinde biriken enerjiye ne oluyor?


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -