Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

Bedevi Öyküsü

delete

“Mal cimrilerde, Silah korkaklarda,Yönetim de akılsızlarda olursa iş bozulur.”
Devesiyle birlikte çölde yürümekte olan bir bedevi, güçlükle yürüyen, susuzluktan dudakları kurumuş bir adama rastlamış.
Adam bedeviyi görünce su istemiş. Devesinden inmiş ona su vermiş.
Suyu içen adam birden bedeviyi iterek, deveye atladığı gibi kaçmaya başlamış.
Bedevi arkasından bağırmış:
“Tamam, deveyi al git ama senden bir ricam var.
Sakın bu olayı kimseye anlatma!”

Bu isteği tuhaf bulan hırsız biraz duraklayıp, nedenini sormuş:
Eğer anlatırsan, demiş bedevi,
Bu her yere yayılır ve insanlar bir daha
çölde muhtaç birini görünce yardım etmezler.”

Ufkumuzda, şafak türküleri tütüyor olacaktı.
Kardelenlerimiz çoktan yeşermiş olacaktı?..
Bedevi gibi derdimiz;
deve değil de, kötülüğün yayılmaması olsaydı,
Millet olarak şimdiye dek çok şeyi halletmiş olacaktık
Menfaatimize göre değil, vicdanımıza göre yaşayacağımız bir hayat dileğiyle.


çok güzel bir cümle

denge -- 07.01.2008 - 23:55

"Menfaatimize göre değil, vicdanımıza göre yaşayacağımız bir hayat dileğiyle."
maalesef bu cümlenin anlamından ışık hızıyla uzaklaşıyoruz; millet olarak.


insanlarda siyasi

EnkiMan -- 12.01.2008 - 10:24

insanlarda siyasi düşünce, ülkenin geleceği vs gibi konular artık çok geri planda
Günübirlik menfaatler uğruna yapılanlar mide bulandırıcı hale geldi


Evrensellik ve Ötesi

nessuno -- 28.01.2008 - 13:31

Evrensel doğrular bazında düşünerek hareketi etme bilinci hangi ırktan ya da hangi dinden ya da ,,,,... olursa olsun kişinin bu bilinç atmosferi içerisinde yapacağı her oluşum güzelliğe gebe kalıcaktır ki bireylerin yaşama dair isteklerinin her detayında aslında bu güzelliklerin olması yatar velakin istekler bu yöndeki bir yönergede olsa da yapılan davranış biçimi farklı bir yöne kaymayla eşdeş...


Sn nessuna

statik -- 28.01.2008 - 13:40

Güzel bir konuya temas ettiniz, konuyu biraz daha açarmısınız lütfen.


Devam:)

nessuno -- 29.01.2008 - 12:37

Hayatın liflerinde gezinirken belirlediğimiz kişisel nüanslar haricinde değer kavramlarının evrenselite bazında açılımları bilinir ve bu kurallar –ideal insan kimliğinin oluşumu("insanı, insansı tiplerden ayırma bilinci")- ana metadır(ışığını olması gerekenler bütünüyatından alan iyilik, güzellik,... temaları)Varolan gerçeklerden biride olmasını istediğimiz her türlü detayda hep karşımızdaki kişinin ya da kişilerin bu kurallar üzerine hayatlarını inşa etmeleridir velakin benliğimiz burada "ben varım" dermişcesine haykırır ve kuralları ezer geçer..artık biz ölmüştür ve esaretine kurban gittiğimiz ben yaklaşımı yeniden vuku bulmuştur…


altbenlikte egemen olan

statik -- 29.01.2008 - 13:18

altbenlikte egemen olan doyum ve haz ilkesine karşılık, benlikte egemen olan gerçeklik ilkesidir. Gerçeklik ilkesinin uygulanabilmesi, iç ve dış uyaranların, iç ve dış gereksinimlerin ve koşulların algılanması ve değerlendirilmesi ile olur. Gerçeği değerlendirme yetisi bireyin ruhsal dünyası içinde olup ve dışında olup bitenlerin ayırdedilebilmesidir. Neyin düşünce, neyin eylem ve olay, neyin imge (hayal), neyin gerçek olduğunun bilinmesidir. Bu bir benlik işlevidir. Benliğin bu işlevi, özel durumlarda bozulabilir ya da gelip geçici olarak aksayabilir.


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -