Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

Sufilerin Evreni Kavrayışları

delete

Sevgi ve sezgi sayesinde ermiş kişiler, bilimsel olmasa da gönül rahatlığı ve kafa huzuru içinde mikro evrenden makro evrene kadar çok şeyi kavrayabilmektedir. Kaldı ki söyledikleri çok şeyin doğruluğu günümüzde modern teknoloji ve quantum kuramı sayesinde doğrulanmaktadır. Örneğin Cüneyd-i Bağdadi “suyun rengi, kabın rengidir” diyor. Muhiddin Arabi “Tanrıyı görmek isteyenler eşyaya baksınlar” diye öğütlüyor. Hepsinden öte Hallac-ı Mansur: “Enel Hak” dediği zaman bu yaklaşımın sınırlarına gelip dayanmıştı. Evrenin sırrına erişmişti. Tanrıyı kendi içinde hissediyordu. Tanrıyı kendi içinden dışarıda sanmak ve aramak abestir. Yunus ne demiş “Bir ben vardır, benden içerü”. Tanrı evrenin bizzat kendisidir denilebilir mi? Acaba sır bu mu? Aslında herkes ne hissediyorsa o olacak, yani kara toprak olacağını hisseden kara toprak olacak, cennette olacağını hisseden cennette, cehennemde olacağını hisseden cehennemde, Tanrıya döneceğini hisseden Tanrıya dönecek, görüntüyle uğraşmayıp gerçek sırra erenler de, belki bunların aslında hep aynı şeyler olduğunu bilecekler.
Bu nedenle bizlerin görüntüyle uğraşmayı bırakıp artık özü aramamız gerek. Bu konuda Yunus’un deyişi çok çarpıcı “Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm”. Özü ararken uzağa gitmeye de gerek yok. İçimize bakabilirsek ve kendimizi gözlemleyebilirsek onu görebileceğiz. Etrafımızdaki canlı cansız her şey onunla dolu yeter ki görmeyi bilelim. Zaten görmek aydınlanmayı bilfiil yaşamak demektir.
Madem ki evreni oluşturan her şey Tanrının yansımasıdır, bunları bir arada tutan da sevgidir. Sevdiğimiz ama her şeyi sevdiğimiz sürece gerçeğe yakınlaşacağız ve belki de bütünleşeceğiz. Doğaldır ki sevmek için de bilmek gerekir. Bakın bu konuda Paracelsus ne diyor: “Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyi sevmez. Hiçbir şey yapamayan, hiçbir şeyden anlamaz. Hiçbir şeyden anlamayan değersizdir. Oysa anlayan hem sever, hem her şeye karşı uyanık olur, hem de görür. Bir şeyde ne kadar çok bilgi varsa, o kadar büyük sevgi vardır. Bütün meyvelerin böğürtlenlerle aynı anda olgunlaştığını sanan kişi, üzümleri hiç tanımıyor demektir”. Aslında fiziksel dünyanın gerçek sırrı, hiç sır olmadığıdır. Gerçekliği her zaman bilemememiz onun bizden çok uzak olması nedeniyle değil, bizim ona çok yakın olmamız nedeniyledir. Belki sonunda perdeye kadar çıkıp, ardındaki gerçeğe erişmek kimseye nasip olmayacak ama, ne kadar çıkılabilirse, insanın kendisine, ailesine, insanlığa ve hatta tüm Evrene karşı olan görevlerini o kadar yerine getirmiş olacağı kuşkusuzdur.

Sıtkı Aytaç
08.01.2003


KAYNAKLAR
· CAPRA Fritjof (1991): Fiziğin Taosu, Arıtan Yayınevi
· GAMOW George (1982): Güneş Diye Bir Yıldız, Yazko Bilim Dizisi:1
· HAWKİNG Stephen (1988): Zamanın Kısa Tarihi, Milliyet Yayınları
· PAGELS Heinz R. (1993): Kozmik Kod(Doğanın Dili/Kuantum Fiziği), Sarmal Yayınevi, İkinci Baskı
· PAGELS Heinz R. (1993): Kozmik Kod II(Maddenin İçine Gezi), Sarmal Yayınevi
· OMNES Roland (1994): Evren ve Dönüşümleri, Sarmal Yayınevi, İkinci Baskı


Güzel, yine de çelişkiden çekinelim

Agnia -- 22.12.2007 - 11:56

İç ve dış nedir? O'nu içimde bulmak nedir? Arabi neden onun eşyaya bakılarak bulunacağını söylemiş? O halde görüntüyle uğraşmamak tavsiyesi nedir? İnsan neden -basitçe- her an ne yapıp ettiğini seyredemiyor? İnsan bununla karşılaşmaksızın içinde olduğu varsayılan bi daha ULUya ulaşabilir mi?
konuşalım, eğer arzu ederseniz.


Sanırım

sonsuz -- 22.12.2007 - 14:29

Burda kastedilen şey insanın gerçeği görebilmesi için atılan basamaklar. Bir çok yoldan birinin takip edilmesindeki esas olan "aslında başa dönülecek bile olsa" bu basamaklara tırmanmanın gerekliliğidir.
Bir zen özdeyişinde şöyle der.
Bu yola girmeden önce, dağlar dağ, ovalar ova gibiydi. Yolda ilerlerken dağlar dağ gibi değil, ovalarda ova gibi değildi. Yolun sonunda yine dağlar dağ, ovalarda ovaydı.
Yani herhangi bir yol seçmeden önce herşey olduğu gibi görünür insana. Hiçbir nesneye anlam yüklemez. Sonra hangi yolda ilerlerse ilerlesin, nesneler ve şeylerin anlamlarında birer değişme olur. Baktığı herşeyi, içinde bulunduğu yola göre değerlendirir. Ama aydınlantıktan sonra, yine herşey kendi anlamı içinde objektif bir hale gelir kişi için. Peki ilk baştaki kişi ile sondaki kişi arasındaki fark nedir o zaman? Eğer ikiside aynı şeyi görüyorsa. Sanırım bu basamakları tırmanmış olması gerekir düşmesi için. Sonuçta hepsi boşluğa döşenmiş basamak değil mi bunların...


Evet

Agnia -- 22.12.2007 - 20:02

Boşluğu gören için herşey boşluğa döşenmiş basamaktır, diğerleri için de öyledir ama onlar bunu bilmiyorlar :)


Boşluk ve yokluk

Bilgisev -- 24.12.2007 - 06:02

Sanırım "boşluk" sözüyle "yokluk" kavramını kastediyorsunuz. Çünkü doğada boşluk yoktur. Boş sanılan evrenin bölgelerinde dahi elktromağnetik dalgalar ve enerjiler bulunur. Şu halde, fiziksel boşluk yerine düşüncedeki yokluk kavramından söz etmek gerekir.

Eskiler bu kavrama "Tenzih" demişlerdir. Tenzih, ret etmek, dışlamak, yani yokluğa ulaşmak demektir. Örneğin Allah kavramını ancak tenzihten geçerek anlayabiliriz. Yani, Allah'ın hiç bir şeye veya canlı varlığa benzemediğini söylemek onun yokluğundan söz etmektir. Ancak, bu yoklukta kalınmayıp "Teşbih" yoluyla varlığından da söz edilir. Teşbih kavramını 99 Esma-ül Hüsna (Güzel isimler) olan sıfatlarda buluruz.

Evrende varlık vardır. Ama onu anlamanın yolu yokluktan geçer. Büyük doğu düşünürleri: "Yokluk kavramını anlamak, sıcak bir demir topu yutmak kadar zordur" demişlerdir.


“Sevgi insanın bilincidir”

nessuno -- 07.02.2008 - 12:08

İnsan ve bilinci olmasa, yaşamın gücünü kim ne kadar anlayabilirdi ki? Sonsuz görkemine rağmen bilinçtir evrenin güzelliğini keşfettiren... Ve insana en yakışan duyguyu taşır bünyesinde;"sevgi" yi... Sevgi insanın bilincidir.Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar"ında; "Anladım ki, insanlar kendilerini düşünerek yaşıyor gibi görünse de, gerçekte onları yaşatan tek şey sevgidir" der ve devam eder;
"Kim severse Allah'a yaklaşır; Allah da ona yaklaşır. Çünkü O sevgiyi yaratandır!" Tolstoy kaleme aldığı düşüncelerinde sevginin görkemli değerini ne güzel anlatır.
Şüphesiz sevgiyle kuşatılan kişinin hayat nizamı esasiyete bu bağlamda özdeki vukuya ermeye yönelir ki yaşamda olması gereken de budur.
Peki hayat nizamına kurulu bir başka çizgi olan “kendi ferdiyetini” hissetme durumu….


İşte hayat bu iki çizelgede oluşur ve gelişir…Yaşamın anlam kazanması, hayatın liflerinde dengeyi kurabilmekle başlar...
İnsanoğlu çok bocalamıştır, bu iki çizgi arasında sistemi oturtabilmekte…Bir kısmı egonun hakimiyetine o kadar varmıştır ki, çirkinliğin ötesine kaymıştır...Bir kısmı da ortamın getirisiyle benliğinin yok edilmesine,,,… Bir nevi robotlaşmaya yönelmek… Yeryüzünde yer alan bu sistem( iki yönde ilerleyen sistem) kendi içinde bazı kavramların yitirilmesine sebebiyet vermiştir… Sevgi,saygı,hoşgörü….
Elemine edilmesi gereken oluşumlar baskınlığını vitrinde göstererek…”vurgu bende” diye haykırmakta… Dünden bugüne yaşamda önem sıraları değiştikçe değişmekte…İçsel haykırışlar, anlık refleksler…. tekerrürlere boğulu halinden bir türlü kurtulamamaktadır…ve geride… keşkelere gebe kalmak….Peki yaşamın gizi nedir? “Bilmek esasında uygulamaktır” prensibi ne zaman raflarda yerini alacaktır…. bir daha geriye dönmemesiye…..

More than words...

nirvani -- 10.03.2008 - 12:08

Girilen alan böylesi...Kelimelerden ötede,kelimeye muhtaç...Öğrenmek-Anlamak-Bilmek-Uygulamak... Hepsi zihinin imge yükleme hastalığının bir parçası...


Sufilerin evreni

ANTEMİRQAN -- 17.08.2008 - 20:56

Sufilerin evreni kavrayışları tek kelime ile panteizmdir.

Yaratanı ve yaratılmaşı bir,özdeş sayarlar.

İslamın Tanrı anlayışında ise Tanrı aşkın bir varlıktır,yarattıkları ile hiç bir benzerliği bağı yoktur.Çünkü onları kendinden değil YOKtan var etmiştir.
Sufilere göre yoktan varetmemiş kendi nurundan vs...yaratmıştır.

Bu islama göre şu sözler tek kelime küfürdür.

"Tanrıyı görmek isteyenler eşyaya baksınlar”

“Enel Hak”

“Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm."


çok tşk

ilhanmurat -- 09.11.2009 - 13:09

çok tşk


"Akli Kiraya" alanlar..

ebubekir -- 09.11.2009 - 21:08

"akli kiraya" alanlarin hikayesi..

ilk
sufi olarak vasfedilen üc isimden bahsedilir
Cabir b. Hayyam
Abduk es-Sufi
Ebu Hasim el Kufi
ilk mutasavvif-larin cogu Farsi-sidir..

Iran
mistik inanislarindan etkilendigi acik olan sufilik
siyasi olaylardan uzak bir dindarlik arayasinin bir ürünü olarak ortaya cikti..

bu dönem
sufi-lerinin özellikle Iran ve Hindu münzevi-lerinin uygulama ve düsüncelerinden etkilendikleri görülür..

kurumsallasmaya
baslayan tasavvuf ehlinin etrafinda müridler olustu bu dönemin önemli tasavvufculari;
Zünnun-i Misri
El-Muhasibi
Beyazid Bestami
Cüneydi Bagdadi
Hallaci Mansur´dur
Abdulkadir geylani(öl.1166)tarafindan ilk sistemli tarikat olan "Kadirilik" kuruldu
felsefi tasavvuf zirvesine Muhyiddin Arabi´nin(öl.1240)"vahdet-i vücud"teorisi ile ulasti..

1300´lerden sonra tasavvuf daha cok halk düzeyinde
tekke
zaviye
hankahlar
araciligi ile "tarikat" örgütlenmesi seklinde devam etti..

Orta Asya´dan göc etmis dini bilgisi zayif ama samimi Türk boylari bu tarikatlarin etkisine girdiler
bu dönemdeki Anadolu´daki bir Türk´ün gözünde Islam demek tarikat demekti..

800´lü yillarda ilk defa müslümanlar arasinda
münzevicilik
cilecilik
seklinde ortaya cikarak günümüze kadar gelen tasavvuf;
Islam-in bilgi
tevhid
nübüvvet
ibadet
anlayislarindan saparak kendine özgü bir
yol
yasanti
inanc
gelistirdi..

sufi-ler
dini bilgiye ancak
kesif
marifet
ilham
ve
deruni tecrübe ile ulasabilecegini iddia ettiler..

Tasavvuf
ehli´nin Allah anlayisi da Kuran´in apacik ayetlerinde acikladigi tevhid esaslari ile celismektedir..

onlar
vahdet-i vücut
vahdet-i suhud
hulul (Allah´in esya ile bütünlesmesi)
ve
ittihad (Allah ile esyanin bir olmasi)
fenafillah (Allah´da yok olma)
kavramlari ile tamamen farkli bir Allah anlayisi gelistirdiler..

Tasavvuf-cular
Kur´an´nin ortaya koydugu peygamber anlayisini
"hakikati Muhammediye"
ve
Nuru Muhammedi"
anlayislari ile bozdular..

Resulullah´i insanüstü göstererek
bütün alemin kendisi icin yaratildigini bütün varliklarin ondan meydana geldigini herkesten ve herseyden önce onun yaratildigini ileri sürdüler..

Tasavvuf ehli
eserlerini kendilerine Allah´tan gelen bir ilham ile yazdiklarini iddia ederek eserlerinin Kur´an gibi yanilmaz bilgi kaynagi oldugunu öne sürdüler..

Kur´an´la
sabit olan Allah´a karsi olan ibadet sekillerine tasavvuf ehli
tarafindan eklemelerde ve eksiltmelerde bulunarak
Kur´an´in belirlemedigi ve Rasulullah´in göstermedigi
bir cok ibadet sekilleri uyguladilar..

bunlardan bazilari;
dans ederek yüksek seslerle yapilan
zikirler
ayinler..

Islam akaidi ile bagdasmayan
istihgase
rabita
ve tevessülle yapilan dualar
ricalu´l-gayb
gavsi azam
evliya
yatir
ve
ölülerden medet istemeler gibi..

Tasavvuf seyh-leri
asiri sekilde yüceltilerek
kayitsiz sartsiz itaat edilmesi
gereken sahsiyetler olarak tayin edildiler
her sözleri
her davranislari
mutlak dogru olarak kabul edilerek
mürid acisindan dinin tek kaynagi olarak görülmesini sagladilar..

baslangicta masum görülen ufak acili bir sapma
yillarca gectikce büyüyerek telafisi imkansiz sonuclar dogurdu..

Kur´an´in reddettigi RUHBAN^sinifinin müslüman-larin arasinda olusmasina yol asti..(alinti)

kafatasinizin icindeki ne icin yaratilmistir diye sorarlar bir gün..

slm.


Bir karışıklık söz konusu

rinda -- 10.11.2009 - 06:40

Sanırım siz batıl ile batıni kavramlarını birbirine karıştırıyorsunuz? Tasavvufçular yaradanından başka hiç kimseye ve hiç bir şeye tamah etmezler.

Saygılarımla

Batıni: Gizli anlam demek olan bâtınî manâ; Kur'ân'ın ilk bakışta anlaşılan anlamının dışında ancak inceleme, araştırma ve düşünme ile elde edilen, âyetin işaretinden kalbe doğan mana; açık anlam demek olan zâhirî manâ ise, Kur'ân lafızlarının zâhirinden anlaşılan manaya denir. Zahîrî manâ "ne diyor", bâtınî manâ ise, "ne demek istiyor" sorularının karşılığıdır. Kur'ân yorumcuları, Kur'ân'ın zâhirî anlamının dışında bâtınî anlamının da bulunduğunu kabul ederler. Bâtınî manaya tasavvufta "işârî ma'na" fıkıhta "dâl bi'l-işâre" (işaretle delalet) denir. İşâri/bâtınî mana; fıkıhta filolojik yapıya, kıyas ve mantığa, tasavvufta ise ilham ve işâretlere dayanır.

Bâtınî manânın geçerli olabilmesi için; zâhirî manaya aykırı olmaması, bâtınî manayı doğrulayacak bir delilin bulunması, şer'î ve aklî bir muarızın bulunmaması, batınî mananın tek mana olduğunun ileri sürülmemesi gerekir. (İ.K.) (diyanet.gov.tr'den alıntıdır...)


allahu ekber

marutti -- 09.03.2010 - 20:36

o her seydir cünkü algilanan herseye varlik vermistir, o hic bir seydir cünkü algilananlar görünürde vardir!


Ebubekir

Yabancı -- 09.03.2010 - 21:16

"Tasavvuf-cular
Kur´an´nin ortaya koydugu peygamber anlayisini
"hakikati Muhammediye"
ve
Nuru Muhammedi"
anlayislari ile bozdular.."


Ya sen başka bir kitabı okuyorsun ya da ben başka bir kitabı okuyorum. Ben nur filan göremiyorum. Savaş, zulüm, köle ticareti, inanmayanları kılıçtan geçirmek, zorla ve baskıyla kabulettirmek. Bunun neresinde imiş nur?

O kadar kafan basıyor da burada ne işin var cennetlik:) Tasavvufcuların bir şey bozduğu yok. Sen nasıl kendine göre yorumluyorsan o da kendi idrakına göre yorumlamış. Eee işin hakikati yalnızca haniflerde mi yani?


Şu ebuş'un yazdıkları

Agnostik -- 09.03.2010 - 22:05

Şu ebuş'un yazdıkları içinde en ufak akıl ve felsefe kırıntısı bulana + vercem:)

"Onlar(sufiler)(şiiler)(Tasavvufçular) şöyle yapıyor, böyle yapıyor arabın ortaya koyduğunu bozuyor", demenin nasıl akla ziyan bir anlayış olduğunu göremiyor musun? Hani demokrasi ebuşum? Hayret iş din'e gelince demokrasi kalmıyor, ayrımcılık had safhada... Oyunbozan Türklere ölüm! Sufilere yolu açanın şamanizm olduğunu avrupadaki sağır sultan bile biliyor kabul ediyor. Ha! Bir de yolu açanların kıyımları elbette, kıyımın haklı sebebi tanrıdır. Adını aldığın Ebubekir, diğerleri Ömer, Osman ne yapmış? Yallah hücum oraya buraya...Allah ister olur ya. Eh kıyıma karşı duranlar olmuştur. Bu dünya küçük ebuşum.


bir şeyin içindeyiz, bir

sanalmanik -- 19.12.2014 - 21:50

bir şeyin içindeyiz, bir şeyin içinde olmak nedir?
dışında olmamak
dışı neresidir?
içi olmayan her yeri?
içi olmayan her yeri nerededir?
o şey olmayan yerde?
e o şey olmayan yer o şeyin olmadığı yerdir ve o şeyin olmadığı yer o şey için yoktur ya da dıştır;
ama benim için dış var ve ben içteyim

dışı neresidir?
içi olmayan her yer;
her yer nerededir?
her yer her yerdedir yada yerdedir ve her onun farklı noktalarını ifade eder birden çok yer yoksa?
birden çok yer varsa her yer tüm yerlerdir yada farklı yerlerdir-farklı yerlerin toplamı
o nerededir-tüm yerleri bütünleyen yer
kendi içindedir;
kendi içi nerdedir?
olduğu yerde?
olmadığı yer var mı?
her yer ya da hiçbir yer yada subjektif,
her yer olan yerin bir dışı var mı?
ne farkeder?
tüm dışlarıda içeren yerin?
bu bir bilmece
kendi içinde olan yerin içinde miyim yani ben
ya da içinde bir yerlerde,
neresi olduğu farkeder mi? herhangi bir yeri işte;

boşluk içinde ben bir yer tutuyorum ve boşluk ne oluyor ben boşluğun içine mi giriyorum?
yani boşluğu itiyor muyum ben bir doluluk olarak onu nasıl sıkıştırıyorum ve dolduruyorum;
boşluk herket etmiyor mu? ya da onun hereketi nedir ve nasıl hareketsiz var şeyler içinde hareket ediyor;

boşluğun içinde ben neden boşluktan bağımsızım ve boşluğa yapışmıyorum; boşluğu yarıyor muyum ve bulunduğum ikinci noktada ne oluyor;
neden dalgalanmıyor ya da dalgalanıyor mu?
boşluğu ne tanımlar
içinde olmak bunun üstünde olmak gibi ve hep öyle oluyor; içiçe bağdaşamıyorum gibi ve beni saramıyor ya da saramaz gibi neden bu his ki,

ben içindeyken doldurduğum yer yok ve ben içinde değil mişim gibi o hep yerinde gibi;
boşluğa göre bir düzlem önünde yada arakasında olmak ya da bir ayna önünde arkasında olmak gibi garip bir his hissediyorum ve burada bir tuhaflık var;
boşluk yerinden eksilmiyor ve artmıyor tamam katı değil ama suda öyle ve bir hareketi var; yoğunluk ama;
her şey hareket eder; hava olmaksızın boşluk hareket ediyor mu? ve hareketi nedir ve neden

peki soru şu?
boşluk ışık cinsinden mi gibi bir düşünme-benzetme yaptım ve kafam oldukça karıştı çünkü katılık algısı içinde yine de maddeyi/maddemi boşluk cinsinden hissettim;

boşluk ve ben ikimizde aynı anda içiçe varız gibi ama içlikve sarma kuşatma hissedilmiyor;
boşluğa yapışık bağışık ama içinde hareket gibi;


ben kimim? kime soruyorum ya

sanalmanik -- 19.12.2014 - 22:33


ben kimim?
kime soruyorum ya da kime soruyorsun?
kendime ya da kendi içindeki ses, zihnime yada aklıma;
bilmiyorum düşünceme ya da düşünce sesime;
içinde bir ses mi var;
bilmiyorum bu düşünceyi oluşturuyorum yada düşünüyorum ama bunu düşündüğümde dönen bi izlenim var gibi ya da olacak-
düşünme ve düşünemin kendisi böyle işiliyor gibi;
o düşünme nasıl okunuyor
bilmiyorum hisler ya da sezgiler ve düşüncenin kendisi belki izlenimler-hisler, belki de kelimeler;
düşünce odak olarak neyi seçiyor sence?
içimde benimle konuştuğunu düşündüğüm birini gibi yada içsel bi kendimi gibi ama sanki ikinci bi kendimi gibi;
bi yanıt noktası gibi açıkçası hep hazır olduğum ya da hep yanıtlamış olan bilmiyorum hep vardı;
yani şu anda kendimi içimde bir soran birde yanıtlayan biçimlemiş gibi hissettim ama ben kimim ki soran mı yanıtlayan mı? ya da her ikisi
ama içimde bir sesi ben yapan ne?
bilmiyorum ben kendimi bildim bileli konuşurum ya da sorarım yada anlatırdımda bazen;

düşündüm de ben uzun zamandır yapmıyordum bunu ve bir çocukluk anısı gibi şimdi;
yorganın altında saatlerce;

peki ben kimime dönelim, sen kimsin?
bence ben benim ama bilmiyoru msadece benim işte, ben olarak; başka yanıt yok-yok mu?
ben olduğum sandığımım ya da diğerleri olmayanım ve diğer her şey olmayanım;
yani şimdi ve burada ben olarak bölünmüş/yansıyan özne-obje ve kimliğim ve yer belki bilmiyorum;
peki bu seni ne yapar?
nasıl ne yapar;
yer olarak ben, özne olarak ve kimlik olarak ben ve bedenim olarak ben mi?
ya da diğerlerine göre ben-
diğerlerine göre ben sen olur;
o halde diğerien göre ben senim ve ben senim;

yani
bana göre ben benim ve soru bana göre ben kimim mi olmalı?
hayır baştan gidelim bu soru ikinci-ikincil bir özneye sorulursa ben aslında sen ya da oyum yada neyim;
ben kimim yada neyim? ben

sanalmanik -- 19.12.2014 - 22:37


ben kimim yada neyim?
ben kimim ve neyim.

-

ben kimim ve neyim sorusunun cevabı yine kendisi olursa yani soru kendisinin aynızamanda cevabı olursa;
kim olunduğu ve ne olunduğu tespiti yapılıyor?
bu durumda kim ne?
ve ne ne? yada ne kim? sorulmalı ki; aynı kalıplarla cevaplarnırsa yine kendilerinin cevabı ve aynı oluyorlar;

elimizde kimlik ve nelik kavramları ve ifadeleri kalıyor -tekil ve salt ifadeler;

"tüm nelikler tek madde cinsinden birbirinin türemesi ve türetmesi olarak görülürken tüm kimlikler tek kimlik cinsinden birbirinin türetmesi ve türemesi olarak gözükmezler;
"


.

maydanoz -- 22.12.2014 - 18:45

."tüm nelikler tek madde

sanalmanik -- 22.12.2014 - 22:07

"tüm nelikler tek madde cinsinden birbirinin türemesi ve türetmesi olarak görülürken tüm kimlikler tek kimlik cinsinden birbirinin türetmesi ve türemesi olarak gözükmezler;"

şunu anlatıyor;
herkes tümmaddeleri madde cinsinden sınıflar ve tek maddeye ya da ilk maddeye ilişkin ve birbirine ilişkin (benzer ya da tam benzer-ayını) görür ve sınıflar
oysa kişiler kendini ayrılığa ve gayrılığa/başkalığa sınıflar;

"madde ilk maddeye ve birbirine ilişkindir diyen insanlık; gözlemci ilk gözlemciye ve birbirine ilişkindir demez;"
/(yada özne kimlik-gözlemci yerine)
ya da tam tersi bunu derler;

"heey bir gözlemcide patlayabilir sıkıntıdan ve binlerce dağılıp evrenler olabilir değil mi?"


madde ya da ilk madde nasıl oluştu sorusunun tam yanında ve kökünde ilk gözlemci yada ilk tanrı nasıl oluştu sorusu yatar; bu yüzden kıyaslamaz insanlık;

ve bazıları ilk madde ararken bazıları ise ilk kim ve gözlemci arıyor; ilki bulan sonu da bulsun; sufinin evrenkavrayışı buraya/buralara gider gitmeli;

antitanrı ve ve antimadde yani madde olmaynlar ayda gayrı madde ve tanrı olmaynlar ve gayrı tanrı;
sufi evrenkavrayışlarında bu ikilik yoktur ya da bu (gerçeklik) dualite ve subjektivitenin yansıması /görgül olarak gözükür;

madde ve bilinç birdir çağ atlattı bizi- M.Cevdet Anday;


Maide 33 Allah'a ve

oik0s -- 23.12.2014 - 10:22

Maide 33

Allah'a ve Resûlüne savaş açanlarla yeryüzünde bozgunculuk etmeye koşanların cezaları, ancak öldürülmektir, yahut asılmaktır, çapraz olarak elleriyle ayaklarının kesilmesidir, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onların dünyada uğradıkları horluktur, âhiretteyse pek büyük bir azap vardır onlara...

Bu ayete bakıldığında Allah'ın nasıl biri olduğuna dair fikir sahibi olunur.

Allah, işkenceyle insan öldürmeye iyi bakan, kendinden olmayanı yoketmeye kararlı bir despottur.

Allah gözünde; insanın kendine has düşüncesi, kendine has duygu dünyası olamaz.

Ya peygambere biat edecek ya da ölecektir.(İşkenceyle)

- - - - - - -

IŞİD, EL KAİDE, TALİBAN nasıl ortaya çıktı diyor ve kendi kendinize onlar islamdan değil diyorsanız yanılıyorsunuz. Sadece yukarıdaki şu ayete bakarak onların allah! yolunda olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

İslam bir şiddet öğretisidir ve günümüz dünyasına çok uzaktır.

- - - - - - -

Sufilerin tüm bu şiddet evrenini yumuşatma çabaları gene islamın katı şiddetiyle yokedilmiştir.

Ve Anadolu Aleviliği, tüm bu şiddetin üstesinden gelebilmiş en mükemmel insanlık öğretilerinden biridir.

Aleviler evreni peygamberin gözüyle görmezler. TANRI gökte falan değil, herbirimizin kalbinde yer alan VİCDANDIR.


Sayın oik0s iyi

maydanoz -- 23.12.2014 - 20:23

Sayın oik0s iyi bakınız;


İnsan kanı dökenin kanı, yine insan tarafından dökülecektir! / incil

Şimdi burada bir tehdit var gibi görülüyor...

sizce nasıl görünüyor?

Cevabınızdan sonra açıklama yazacağım...
İncil mi? Kitabı mukaddes

oik0s -- 24.12.2014 - 00:07

İncil mi? Kitabı mukaddes olmasın ?

Musa'nın rabbi kahindir. Sürekli gelecekten bahseder. Olacakları ! söyler durur.

Birinin öleceğini söylemek gibi... Sanki insanlar ölümsüzmüş gibi...
Katl, infaz, öç vs... kavramların tekdüze müneccimliği...

Neyse...

Kim incil diğerinden farklıdır dedi ki ? Hele Tevrat !..

- - - - - -

Niçe tüm gidiş gelişlerinde, kendiyle hesaplaşmak zorunda kalır. Kendi hayvan yönünü bir türlü betimleyemez ve dekandansı keşfeder.

Marx, tamam insan hayvandır velakin bir zamanlar ortakçıydı der.

Ve GASTON...

İnsan vahşi olduğu kadar kendini vahşetten sıyırabilecek önduyularla bezenmiştir. Kendine bir EVREN çizer ve bu (alanı) sever.Not : Öyle demek istemedi aslında böyle dedi gibisinden polemiklere girmek istemiyorum. Bir el kaide elemanına söylersin bunu bana değil...


.........................

oik0s -- 24.12.2014 - 00:10

.........................


Oikos Hocam seni severek

DEC CAL -- 24.12.2014 - 21:13

Oikos Hocam seni severek takip ediyorum ve sana bir sorum var,
Niçe, Marx ve gaston bir yana da...


Hey sonsuz, burada aklı

-- 25.12.2014 - 20:17

Hey sonsuz, burada aklı bozuklar için aspirin mi satılıyor ?


Hey Misafir, aspirinden

DEC CAL -- 26.12.2014 - 07:47

Hey Misafir, aspirinden ziyade fitil de var,
Lazımsa 3 kutu yazalım ara ara kullanırsın.. :)


DEF CII Or TEF CII Şu

maydanoz -- 26.12.2014 - 08:40

DEF CII Or TEF CII

Şu rumuzlardan hangisi güzel sence ?

Kötü Ruh

Gereksiz Varlık

Sanal İğrençlik

Sonsuzun Çöplüğü

Burnunu karıştıran Adam

Darke Fıse

Sonsuz Yalak

Hı?

Seç Bakiim.

:)))))
Mayonezsss, kıskandınmı

DEC CAL -- 26.12.2014 - 08:58

Mayonezsss, kıskandınmı leyn. Fitilleri istersen önce sen kullan test etmiş olursun..


Yalaka mayoneszz ne o lan oikos la haşır neşir olmuşsun. Pis yalaka..
Sen bırak bana kulp takmayı sana takılan kulpu çıkar önce. Yanar döner sosyopat..


Bu forumda düşmanım yok

maydanoz -- 26.12.2014 - 13:46

Bu forumda düşmanım yok ki dal..
tek düşmanım sensin seni de adam yerine koymuyorum valla :))
ciğersiz....
her gördüğüm yerde seni hak ettiğin aşağılıklara fırlatacağım.
bunu yaz bir tarafına :)))


Mayonezsss ah mayonezsss,

DEC CAL -- 26.12.2014 - 17:35

Mayonezsss ah mayonezsss,

Dalaksız, dalağına...

Sosyopatsın oğlum sen....


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -