Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

Yapay Zeka

delete

Bu bölümde yapay zeka hakkında bir takım çalışmalarımı sizinle paylaşmak istiyorum. 7 Kasım 2007, KamCa topluluğu YapayZeka seminer notları.
Yapay Zeka 1. Yapay Zeka kavramı

  • Tanımı:

   İdealize edilmiş bir yaklaşıma göre, Yapay Zeka, insan zekasına özgü olan, algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımsama yapma ve karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen yapay bir işletim sistemidir.Bu sistem aynı zamanda düşüncelerinden tepkiler üretebilmeli ( eyleyici Yapay Zeka ) ve bu tepkileri fiziksel olarak dışa vurabilmelidir.

   Tanım2:

   Yapay zeka, insanın düşünme yapısını anlamak ve bunun benzerini ortaya çıkaracak bilgisayar işlemlerini geliştirmeye çalışmak olarak tanımlanır. Yani programlanmış bir bilgisayarın düşünme girişimidir. Daha geniş bir tanıma göre ise, yapay zeka, bilgi edinme, algılama, görme, düşünme ve karar verme gibi insan zekasına özgü kapasitelerle donatılmış bilgisayarlardır.

   Zekanın Tanımları:

   Taine'ye göre: Zihinsel hayatı kurmaya yarayan bir araçtır.

   Binet'e göre: İnsanın sahip olduğu, dikkat, bellek, yargılama, akıl yürütme, soyutlama vs türü yeteneklerinin tümüdür.

   Bireyin, amaçlı bir biçimde hareket edebilme, mantıklı düşünebilme ve çevresine uyum sağlayabilme yetilerinin tamamıdır.


   Öğrenme, düşünme, duygu, sezgi (olabilir mi? ) Bu konular üzerine tartışılacak.

  • Geçmişi:

   Zeki olarak nitelenebilecek davranışlar gösterebilen makinelerin yaratılması fikri antik çağdan bu yana insanların ilgisini çekmiştir. Yunan mitolojisinde geçen Pigmalion hayalindeki kadının heykelini yapar. Galatea adını verdiği heykel o kadar güzeldir ki, Pigmalion kendi yaptığı esere aşık olur, ancak onun cansız olması karşısında çok çaresizdir. Aşk tanrıçası Afrodit, Pigmolion'a acır ve Galatea'ya can verir.


   16. yüzyılda Prag'da yaşayan Rabbi Lowe'nin toprak ve sudan yaptığı Golem'i ateşte pişirip, nefesinden verdiği hava ile canlandırdığı anlatılır. Dört temel elemanla hayat bulan Golem'i önce Rabbi Lowe sabırla eğitecek, daha sonra bunun çok zahmetli bir iş olduğunu farkederek Golem'e kendi başına öğrenmeyi öğretecektir.


   17. yüzyılda Decart, hayvan vücudunun karmaşık bir makineden başka bir şey olmadığını öne sürmüştü. Pascal ise ilk mekanik hesap makinesini yapmış, Leibnitz de bunu çarpma ve bölme için geliştirmişti


   18. yüzyılda Kempelen, bazı ses ve kelimeleri çıkarmak üzere körüklenen hava ile çalışan bir makine geliştirmişti. Kempelen'in geliştirdiği bir başka makine ise satranç oynayan Türk'tü. İmparatoriçe Maria Teresa himayesinde geliştirdiği bu makinede Türk kıyafetleri giymiş bir bir manken, üzerinde satranç tahtası bulunan bir masanın arkasında yer alıyordu. Karşısındaki insanlar satranç tahtası üzerinde hamle yaptıkça Türk başını sallayıp kendi hamlesiyle karşılık veriyordu. Bu makine, bir çok kişiyi yenerek o zaman herkesi şaşırtacaktı.


   1821'de Charles Babbage, astronomici John Hershel ile birlikte mühendislerin ve gemicilerin kullanımı için bir matematik tablosu hazırlama işine girişmişlerdi. Her ikisi de elle hesaplayarak hazırlanması gereken bu tablolarda yer alan hatalardan büyük sıkıntı duymaktaydı. Babbage bunun üzerine, 1823'de kendi buluşu olan Farklar makinesini tasarlama yoluna gitti. Farklar makinesi aslında 25.000 mekanik parçadan oluşan bir hesap makinesiydi.


   Ancak, farklar makinesinda arzu edilen hassasalık için gerekli parçalar 19.yüzyıl mühendisliğinin yapabileceğinin ötesindeydi. Babage, bunun üzerine Farklar makinesini bırakarak Analitik makine dedigi yeni bir makineyi geliştirmek istedi. Ne yazık ki bu noktada, Farklar makinesi için o zamana kadar 17.000 £ harcamış olan İngiliz hükümeti projeden deseteğini çekti. Bu parasal desteğin kesilmesi, Babage'ın tasarladığı Analitik makinesini hiç bir zaman tamamlayamamasına neden oldu. Oysa Analitik makine, mekanik parçalardan oluşmasına rağmen bu günkü bilgisayarlarda yer alan bellek ve işlemciye karşılık gelen birmler içeriyordu ve bu işlemci programlanabilme özelliğine sahipti.


   Şair Lord Byron'un kızı olan Ada Byron (Lady Lovelace), 1843 yılında yayınlanan bir makalesinde Analitik makinenin kompleks müzik besteleri yapmada ve grafik çizmede nasıl bir kullanım potansiyeline sahip olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Babbage ile yazışarak Analitik makinenin Bernoulli sayılarının hesaplanmasında kullanılması için Babbage'a bir plan çıkarmasını önermişti. Bu "plan" geliştirilen "ilk bilgisayar programı" olarak anılmaktadır.


   YZ konusu 1940'lı yıllarda ilk elektronik bilgisayarların yapılmasından bu yana çok önemli aşamalar kaydetti. Her ne kadar Kempelen'in Türk adlı makinesindeki satranç hamlelerinin aslında masanın içine saklanan zayıf bir adam tarafından yapıldığı yıllarca sonra açıklığa kavuştuysa da, IBM tarafından geliştirilen Deep Blue adlı bilgisayar 1997 yılında Dünya satranç şampiyonu Kasparov'u yenmeyi başaracaktı.

 2. Beyin kavramı

  • Özellikleri: Yapısı, işlem gücü, hesaplamaları

  • Sinir ağları: Etkileşimleri, yapay sinir ağları, telekominikasyon

  • Nöronların özellikleri: Etkileşimleri, görevleri, özellikleri, bağları

  • Bilgisayar Beyin ilişkisi Bu kaynaktan yararlanabilirsiniz.

  • Beynin taklit edilmesi: Nöron ağı şeklinde bilgisayar tasarımları, modellenmesi

  • Geçmişteki karşılaştırmalar, satranç vs (oyunlarda bilgisayarlar)
 3. Aklın türleri

  • Hayvanlarda akıl: Davranışları, öğrenmeleri, şartlanmaları

  • Karınca kolonileri: özellikleri, yaşamları

  • Şehirler, internet, borsa vs (sistemlerin özellikleri)
 4. Etik Kaygılar

  • Eğer düşünürlerse (hak, hukuk karşısındaki durumları, ilişkiler karşısında durumları)

  • Duyguları olursa (tartışma, hak hukuk ve ilişkilerdeki.

  • Işınlama ve klonlama (ışınlanan ve klonlanan insanlarla bilgisayarların durumu) tartışma (bu konu başa alınabilir.)
 5. Turing Testi

  • Açıklama: testin yapısı, eksik tarafları, artı özellikleri

  • Uygulamalar (örnekler) : metinsel örnekler
 6. Çin Odası Deneyi

  • Bilgisayarlar gerçekten düşünebilir mi? (anlatımı, tartışma)
 7. Paradokslar


  • Paradokslar karşısında olası bilgisayar davranışları (insan aklının, paradokslara yaklaşımı, bilgisayarlarda nasıl çözüleceği)
Güzel çalışma

saron -- 08.11.2007 - 20:06

Fakat eksikleri çok gibi duruyor. Özellikle son konulara doğru canınız sıkıldı sanırım.


Yapay Zeka

narin -- 08.11.2007 - 20:11

Yapay Zeka kavramı
Tanımı:
İdealize edilmiş bir yaklaşıma göre, Yapay Zeka, insan zekasına özgü olan, algılama, öğrenme, çoğul kavramları bağlama, düşünme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma, çıkarımsama yapma ve karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen yapay bir işletim sistemidir.Bu sistem aynı zamanda düşüncelerinden tepkiler üretebilmeli ( eyleyici Yapay Zeka ) ve bu tepkileri fiziksel olarak dışa vurabilmelidir.

1-Yapay zeka daki amaç,özellikle eylemleyici yapay zeka geliştirilmesi yönündeki çalışılmalarda tam olarak amaç nedir, neler hedefleniyor ?


Mesela

sonsuz -- 08.11.2007 - 20:13

Matematiksel formül buldurmak bilgisayarlara, yada müzik bestesi yaptırmak, resim yaptırmak, sizden komut almadan, yapması gereken şeyleri tespit edip yapması vs... şeklinde uzatılabilir. Yada en azından oturup sohbet etmenizi sağlayabilir. (karşınızda sizi anlayan bir bilgisayar olmasını istermiydiniz? )


Ne?

saron -- 08.11.2007 - 20:15

Müzik bestesi yada resim mi? İyide bunu rastgele yapabilir ama, gerçekten Betthowen gibi eser yaratabilir mi?


İnsanın kendi zekasıyla

karia -- 08.11.2007 - 20:26

İnsanın kendi zekasıyla oluşturduğu bir "şey"e daha sonra hayran hayran bakıp vay be ne meydana geldi herşeyden anlıyor demesi ne garip.Doğal zekadan yapay bir şey ortaya çıkarmak sonra da onu yüceltmek garip.


hayır

narin -- 08.11.2007 - 20:30

İstemezdim.İnsan olmak farklı birşey...ve insanı insan yapan değerler vardır,bir makina ile değilde benimle aynı maneviyatı,hissiyatı yaşayabilecek o şekilde beni anlayabilecek yine benim gibi bir varlığın olmasını her zaman yeğlerim...
Ama beni onu yapabilen makina değil onu yapabilme yetisine sahip zeka etkilerdi :)Ve yapıldı diyelim özellikle davranışlara biz insanlar gibi tepki veren bilgisayar yada başka birşey...ondan birşey yapılmasını istediğimiz zaman,yogun olduğunu ,meşgul olduğunu o anda yapamayacağını bir şekilde ifade edebilseydi ne olurdu o zaman... işimizi,yaşamımızı kolaylaştırmış mı,yoksa daha bir zorlaştırmış mı olurdu?:)


Evet,

sonsuz -- 08.11.2007 - 20:30

Evet öyle değil mi... zaten insanlar kendi yaptıkları şeylere hayran hayran bakıp yüceltirler genelde. Bugüne kadar yapılanlara baksanıza, piramitler, çin seddi, eyfel kulesi, asma köprüler vs bunları yapanlar sonra eserlerine bakıp. "Vay be güzel oldu" demişlerdir kesin.


Tabi de

karia -- 08.11.2007 - 20:34

Burada ortaya çıkan verdiğiniz örneklerdeki gibi değil ki,yani resim yapabilir demişsiniz üretebilen bir şeyden bahsedilmiş.Ortada farklı bi durum var yapay bi insan gibi hiç hoş değil bence.


Haklısınız

sonsuz -- 08.11.2007 - 20:37

Zaten bunun etik olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğide ayrı bir tartışma konusu. Gerçekten düşünürlerse, onlara nasıl davranacağız? Birde böyle bir sorun çıkıyor ortaya.


Bence böyle kalsın :)

narin -- 08.11.2007 - 21:24

O makinaların dişisi erkeği de olursa ve günün birinde aşk-ı ilan ederlerse na yaparız biz.Varmı tenin tene gözün göze teması gibi;)En iyisi oldukları gibi kalsınlar yada insani özelliklere sahip olmasınlar...
(Biraz esprili yaklaştım konuya umarım kızmazsınız:) )

Çalışmalarınızda başarılar...


Birbirilerine

sonsuz -- 08.11.2007 - 21:25

Birbirilerine aşık olurlar :) Gerçi insanları düşman ilan edebilirler orası ayrı konu...


aslinda kasik yoktur

apple -- 28.10.2008 - 17:30

duydunuz mu?
burasi matrix sonsuz da the chosen one :)


Hea.. Bi de kitap

gamaro -- 02.01.2012 - 14:45

Hea.. Bi de kitap göndeririz sonra, günde beş vakit on/off yap, kamera serbest zoom yasak..

Ha bi de istediğimiz gibi davranmazsan çipini yakcez dedik mi tamam.

He he:)


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -