Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

Türk oğlunun düşmanları

delete

Tarihte ne zulümlere maruz kaldı bu millet...
Sebebi acaba sadece Türk olmaları mıydı?..
.......
İnsanlığın ikinci babası olan atamız Nuh aleyhisselam oğlu Yafes’in oğlu Türk’ün torunlarına “Türk” deniyor. Bunların arasında bizler olduğumuz gibi (özetle söylersek) bugünkü Macarlar, hatta Bulgarlar ve Asya’nın kuzey doğusunda bulunan Yakutlar da var...

Hâlbuki son bin yıl içinde, Türk dendiği zaman Selçuklu ve özellikle de Osmanlı hatırlanıyor...
Dolayısıyla, sevenler; Osmanlıyı sevdikleri için Türkleri seviyorlar veya sevmeyenler, yine Osmanlıdan nefret ettikleri için bizleri sevmiyorlar!..
*
İçimizde ve dışımızda bulunan, Türk’e düşmanlık yapan kimselere iyi bakmak lazım:
Bunların düşman oldukları Türk kavramı içinde Hıristiyan Yakutlar ve Macarlar da var mıdır?.. Eğer varsa, bu düşmanlık hakiki Türk düşmanlığıdır, ırk düşmanlığıdır...
Yok, eğer “Türk”ten kasıt başkaysa... Veya daha açık bir ifadeyle, hücum edilen adres ve saldırıya geçilen “düşman”; Türk’ün İslam ile şereflenme döneminden sonra gelen Türk Devletlerimiz ve özellikle de Osmanlının hâkim olduğu topraklarda yaşamış dindaşları ise...
..işte tam burada, biraz durmak... Elma ile armudu biri birinden ayırmak... Yani hakikati anlamak lazım...
Çünkü o durumda, bunun adı; “Türk veya Osmanlı düşmanlığı” isminin ardına gizlenerek, inanç düşmanlığı yapmak, daha doğrusu İslam düşmanlığı yapmak demektir!..
Bunu anlamak lazım...
Bunu anlatmak lazım... Çünkü insan, hangi çalının altına hangi tuzakların yerleştirildiğini bilirse, üzerine basmama ihtimali biraz daha fazladır!
Öyle değil mi?
*
Bunları okuyunca bazılarının aklını şu soru kurcalayabilir:
Peki ama neden bazı Müslüman devletlerin de arası bozulmuştu Osmanlıyla? Ve şimdi de neden hâlâ Osmanlı için çirkin iftiralar atılmaktadır ve onun hatıraları bile saldırıya uğramaktadır?
Cevap ise gayet basittir, açıktır, nettir:
Çünkü Osmanlı (Sevgili Peygamber efendimiz ve onun eshabının yolunda olmak, demek olan) “ehl-i sünnet” inanışındaydı...
.....
Elinde tuttuğun mücevher ne kadar kıymetli ise; saldıranı, göz koyanı, belalısı da o kadar çok olur!


Muammer Erkul


Ben bu yazının hedefini

Agnia -- 05.08.2008 - 13:27

Ben bu yazının hedefini tam olarak anlayamadım. Anlayabildiğim kısma da pek katılamadım :)


Anladığınız ve

ŞeyMa -- 05.08.2008 - 16:57

Anladığınız ve anlamadığınız kısımları yazın . Düşüncelerinizi öğrenmiş olurz . Tabi Şuda Var " Fikirler aynı olmayabilir" :)


Birkaç soru

sonsuz -- 06.08.2008 - 11:39

Macarlar, Yakutlar ve Bulgarlar Türk olduklarını kabul ediyorlar mı?
Türklere düşman olanlar, arabistan, iran, mısır gibi diğer müslüman ülkelerede düşmanlar mı?
Osmanlı yıkılmadan önce bizi arkamızdan vuran araplar Türk düşmanımı, islam düşmanı mı?
(Ben son paragrafta bu soruya nasıl cevap verildiğini anlayamadım. Araplar bizi ehli sünnet olduğumuz için mi arkamızdan vurdu? )


Sünnet

oik0s -- 06.08.2008 - 12:10

Hiç birine katılamayacağım...

Bir sünnet anlayışı dediniz...Osmanlı böyle mi başlamıştı?
Hayır...
Osmanlı temelini bektaşilikten, şamanizmden ve anadolu mirasından alır.
Ne zaman bu köklere ihanet edilmiş, osmanlı düşüşe geçmiştir.

Türk islamın kökleri basit bir anlayışa dayanır; Hz. Ali'ye sorarlar "Sen tanrıyı gördün mü?" "Hayır" diye cevap verir "Ne ben ne peygamber görmedik, herbirinizin içindekini nasıl görebilirdik" Bu görüş peygamberin ve ondan sonra gelen halifelerin düşüncelerine taban tabana zıttır.
Biri gönüle hizmet eder, diğeri ise GÜCE, zira tanrının göksel bir varlık olması (bir kral gibi) onlara allahın kılıcı olmak yetkisini sunmaktadır.
Arap islam orduları defalarca Buhara, Semerkant gibi Türklerin yoğun yaşadığı kentlere saldırmış, yaptıkları acımasız kıyımlarla halkta derin bir nefret uyandırmıştır. Horasan erenleri vasıtasıyla dilden dile aktarılmış bu kıyım sonucunda Türk milletleri alevilik yolunu seçmişlerdir. Türkler bu derin felsefeyi geliştirmiş ve yarı şaman yarı islam muhteşem bir din düşüncesi yaratmışlardır.

Selçuk ve osmanlı saray erbabı her ne kadar sünni anlayışta olsalar da halk bu anlayıştan tamamen uzaktır. Nitekim anadolu defalarca sünni(saray) alevi çatışmasına sahne olmuştur. Binlece kayıtlı alevi ayaklanması söz konusudur. Osmanlı, sultan selim döneminde anadolu halkına karşı baskıyı arttırmış ve artık anadoluda yavaş yavaş arabın sünni düşünceleri hakim olmaya başlamıştır.
Diyarbekir valiliği Kanuni döneminde ordu emrine toplam 2200 sipahi yollamıştır. Halbuki aynı eyalet sultan selim öncesi 17000 sipahi çıkarmıştır. Bu sayısal düşüş osmanlının düşüşü ile paraleldir.
Gene kanuni döneminde istanbulda birine "Türk" demek en büyük hakaret sayılırdı.
Köklerinin gücü yerine devşirme kullanılması gene aynı sebeptendir.

Türk ve ehli-sünneti yanyana kullanmayınız.

Son söz : Keşke Türkler şaman kalsaydı...

Oikos


Türk oğlunun düşmanları

Marsseh -- 06.08.2008 - 15:17

sayın Şeyma; Türklerin İslamla şereflenmesi ifadeniz, öyle sanıyorum ki ait olduğunuz ırkın tüm tarihinin, kültürel miras, farkındalık ve yaşantılarının kapsam ve derinliğini daraltmaktan başka bir işe yaramaz. Türklerin islamiyeti kabulü ayrı bir tartışmanın konusu olabilir. bu konuda kişisel fikrim sizinkinden farklıdır. elbette sizin dediğiniz gibi farklı olabilir, hatta olmalıdır. İnsanın ait olduğu dini yüceltme isteği inanış'ın temel fikridir. Din düşmalıkları zaten ırk düşmanlğı ile temellenmez, gerekçekleri ırk mensupları değildir. Dine ve öğretilerine geliştirilen bu düşmanlık "din mensuplarının" davranışları üzerinden söylem imkanı bulur.burada din ile "islamiyeti" kastedmediğimi söylemeliyim. adı geçen din hristiyanlık da olabilir.islamın taşıdığı cihat fikrine karşın hristiyanlık haçlı ruhuna sahiptir..ve siz ya da bir diğeri bu yüzden hristiyanlığa karşınızdır..karşıyımdır ya da..biyad etmeyi istememe fakat bunu gerçekleştirmeyi sonsuz isteme.. Din söyleminin yaptırımları mensupların eylem sınırlarını ya da sınırsızlığını belirler. Türkler islamiyetten önce akıncı islamiyetten sonra cihatcı bir anlayışa sahiptir. her ikisinin amaçları, gerekçeleri ve yöntemleri farklıdır. sanırım anlıyorsunuz. islamiyette cihat var peki hristiyanlık...Haçlılar kimdi..haçlıların hareket sahası haritada neresiydi....islamlar nereye ilerlemek istiyordu aynı anda aynı haritada...savaşların politik gerekçelerini, insan kıyımının politik gerekçelerini, yeryüzünde haklı gösterebilecek tek şey -üstelik ne trajik neredeyse tüm insanlık için- dinlerdir...ay siz dinsiz misiniz ne biçim yazı bu? der misiniz bilmem, buna mahal vermek istemem derseniz de bununla ilgilenmem. yakutları bi parça anlıycam ama macarların türk olması kafatası sonucuyla edindğiniz bir veri olabilir ancak bir macar Türküm demez..esas bilgi budur...türklüğe mi düşmanlık dine mi sorusu mudur önemli olan yoksa "nedenler" midir. üstelik şereflendiğini düşündüğünüz sanıyorum ki ait olduğunu ırk mensubu türkler islamiyeti sizin sandığınız gibi kabul etmemiştir..bir kez daha dönelim sayfalara...Osmanlı'nın alevi bektaşi gücünü göz ardı ettiği yıllardaki düşüşü konusunda Oikos haklidır..Şamanizmi bir din olarak hiçbir zaman tehdit olarak algılanmamasına karşın islamiyetin kabulüyle bir "dünya görüşü-felsefe" olarak tehdit oluşturması bugün bile tanığı olduğumuz şeydir...tarihte türk düşmanlığı savaş ve sınır hattı arasında yapılırken, din düşmanlığı cihat fikri nedeniyle yapılır...arapların türklerle olan münasebeti politiktir. anadolunun ruhu şamandır...saray ehl-i sünneti bir iktidar aracı olarak kullanıp baskı unsuru olmuşur..ve belki olmaktadır...bugün bile....


Birkaç soru...

medisis -- 06.08.2008 - 17:22

Acaba bu yazıyı yazan arkadaşımız dünyaya bir Alman olarak gelseydi ya da bir italyan, ingiliz vayahutta başka bir milletin evladı olarak o zamanda Alman oğlunun, ingiliz oğlunun düşmanları diye bir yazı yazar mıydı?
Tarihte zulümlere maruz kalmamış bir millet gösterebilirmisiniz bana?
Neden farklılıkları kabullenmek bu kadar zor, başkalarının yaptıkları hataları tekrarlamak bu kadar kolay?

Sevgili şeyma,
Diğer yazılarını okumuş birisi olarak bu yazıyı talihsiz bir yazı olarak görmekteyim. Belkide şu an bu yazıya vermiş olduğum tepki sizi kızdırabilir ama bu tarz düşünçelerin hiçbir millete ve topluma yararı olmamıştır ve sadece içlerinde nefreti barındırmaya neden olmuştur. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış biri olarak zaman zaman Türk ve müslüman olduğum için zorlansamda bana yapılan haksızlığı ben başkalarına yapmamayı ilke edinmiş biri olarak önce insan olabilmenin önemini anladım. Artık dünya üstün ırk kavramından hatta üstün insan kavramından kendini kurtarmalı... Yeryüzünde yaşayan her varlık bence üstündür. Maalesef İNSANLIK kendini diğer varlıklardan ve birbirlerinden ayırarak sırf birşey olduğu için haksızlığa uğradığını düşünerek karşı saldırıya geçmiş yada insan olduğu için üstün olarak görüp herşeyi yıkma yok etme hakkını kendinde bulmuştur. Bunlara bir son vermenin ve farklılıklarımızı kabullenip saygı göstermenin, eğer varsa düşmanlarımız, onları dostumuz olarak dönüştürebilmenin yollarını arayalım.
Sevgiler...


Gerçek Olan,,,

ŞeyMa -- 07.08.2008 - 13:56

Sevgili şeyma,
Diğer yazılarını okumuş birisi olarak bu yazıyı talihsiz bir yazı olarak görmekteyim. Belkide şu an bu yazıya vermiş olduğum tepki sizi kızdırabilir ama bu tarz düşünçelerin hiçbir millete ve topluma yararı olmamıştır..


Öncelikle hemen şunu belirteyim . Yorumlarınızdan dolayı size herhangi bir tepkim yok , ve olamazda. Bunlar sizlerin şahsi düşünceleri + saygı duyuyorum... Sn Muammer Erkul'un bütün yazılarını beğenen ve okuyan biriyim . bu yazı
yıda buraya taşıma amacım sizlerin fikirlerinizi öğrenmek istemem . Sanırım bir kaç arkadas benim düşüncelerimi dahi bilmeden kendililerince, ben fikrimi beyan etmediğim halde ifadelerde bulunmuşlar...Herneyse.

Osmanlı devletinin kuruluşundan bu yana baktığınız zaman toprakları bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ile Orta ve Doğu Avrupa, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da geniş bir alana yayılan tarihi devlettr.Osmanlı Devleti, Asya Türk Kültürü, İslam Kültürünün birleşimiyle zengin bir kültür oluşturmuştur.
Osmanlı devletinin dağılma sürecinde devletin hákim ve en kalabalık unsuru olan müslümanlardan bir darbe yemesi ve cumhiriyetin ilk yıllarında çıkan (tepkiler yada ayaklanmalar) diyelim biz buna ,Din hususndan baş göstermiştir...
Osmanlının çöküş döneminde türk olmayan müslüman kesim arasında isyanlar başlamış olsanda bunların tümünün osmanlı devletine ihanet ettiği söylenemez bu asla doğrulanamz. Eğer araplar söz konusu olduğunda ise bu yazıda ben şöyle diyorum ,arap ülkesinin küçük bir azınlığı olarak inahanet ettiği yalnız buna karşılık arap kabilelerinin çoğunun osmanlık ve müslüman bağıyla osmanlı devletine sadakatte bulunmuşturlar...
Ve şu bir gerçektir ki: Arap milliyetçiliğinin Osmanlı'da Türk milliyetçiliğinden daha önce gelişmiş olması... (Şu yazıya lütfen dikkat edin ) Arapların çoğu I. Dünya Savaşı'nda Türklere karşı müttefiklerin yanında savaşmadılar. İngiliz Başbakanı David Lloyd George'un belirttiği gibi, Arapların çoğu, Türk yöneticileri için savaştı. [Osmanlı İmparatorluğu'na isyan eden] Faysal'ın Arabistan'daki taraftarları, bir istisnaydı."

Türk ,kürt, din, ırk, müslüman, ve olmayan kesim butunuyle parçalanmış ve farklılıklar başlamıştır. Türk türk'ün kardeşi dostu yandaşı değildir... Bizler şunu anlamıyoruz .Herkes kendi başına bir "İNSANDIR" Bugün filistindeki kardeşlerimiz acı içinde kıvranırken bizler ülkemizi bizim geleceğimizi satın alan dış devletlere yardım etmekteyiz . Neden ? Çünkü yarınımızı onlar belirliyor . İşte bunlar "Türk insanının Düşmanlarıdır "...


Türk Türk'ün kardeşi

Marsseh -- 07.08.2008 - 14:15

Türk Türk'ün kardeşi dostu değildir diyor filistindeki kardeşlerimiz falan diyorsunuz...ayrıca araplar'ın Türk ve Türk devletleriyle politik ilişkileri tarih boyu çalkantılı olmuştur..Türkler araplarla kültür alışverişinde bulunmamış arap kültürü islamiyetle türklere dayatılmıştır.Ancak; şunu hemen ifade etmeliyim dünyanın arap bilginlerine, sanatçılarına, düşünürlerine saygı duymakla birlikte arap düşün dünyasının zenginliklerinin de altını çizmeliyim..fakat konuyu siz açtığınız için söylemek durumundayım..arap kültürü Türk dünyasında bir dayatmadır..kişisel fikrim bir milletin bir ırkın diğeriyle kurulacak kardeşiliğinin "insan olma" durumu ile açıklanması gerekliliğidir...ülkelerin menfaatleri için yaptıklarını dünyanın ve dünya insanlarının menfaatleri içinmiş gibi açıklamaya çalışmasından ben çok sıkıldım....üstelik amerika vatandaşlarının bile bir kısmı sıkıldı bu açıklamadan:) neyse kendimi ciddiyete davet edip saygı sunup gitmeliyim, gitmeliyim...


Görüşlerinize büyük

Agnia -- 07.08.2008 - 14:28

Görüşlerinize büyük ölçüde katılıyorum Marsseh, ayrıca teşekkür ediyorum


üstelik amerika

ŞeyMa -- 07.08.2008 - 15:05

üstelik amerika vatandaşlarının bile bir kısmı sıkıldı bu açıklamadan:) neyse kendimi ciddiyete davet edip saygı sunup gitmeliyim, gitmeliyim...


Amerika'yı takmıyorum )) Hayatı da sürekli ciddiyet altında yaşamamnızı tavsiye ediyorum ... ( Nacizane ) Fikrim ... Bu arada Güle güle :-)


Ehli sünneti yüceltip Ehli

karia -- 07.08.2008 - 15:54

Ehli sünneti yüceltip Ehli Beyti dışlamak müslümanlığa yakışmaz.


karia Ehli sünneti

ŞeyMa -- 07.08.2008 - 16:47

karia
Ehli sünneti yüceltip Ehli Beyti dışlamak müslümanlığa yakışmaz.


Harika , Kesinlikle katılıyorum size ...


Emperyalizm ve din

oik0s -- 07.08.2008 - 22:50

"Emparyalist devletlere yardım ediyoruz",bu fikre tam olarak katılmakla birlikte söyledikleriniz, düşünceleriniz ile oldukça çelişkili sevgili Şeyma...

Zira Ehl-i sünnet fikri güce hizmet eder ve hem kapitalizm hem emperyalizm ile birebir dosttur. Bizim gibi fakir bir ülke Filistin'e yardım etsin etmesine de... Önce bizden kat kat zengin olan o yücelttiğiniz araplar yardım etse diyorum.

Ondan öncesi de var tabi, henüz kerpiç evde oturan bir su şebekesine bile sahip olmayan milyonlarca köylümüze yardım edilse...Milyonlarca işsiz insanımıza iş sahası açılsa...

Ne dersiniz?


karışmak gibi olmasın

Marsseh -- 07.08.2008 - 22:57

karışmak gibi olmasın aslında susacaktım, gitmiştim de:) sayın şeyma bi terslik var ehli sünneti yücelten sizsiniz....hani bi karışıklık olduysa diye...e öte andan ehl-i sünneti sarayın iktidar aracı olarak kullandığını da hali hazırda ben söylemiştim...pardon siz neye katılıyorsunuz... sayın karia sizin dışınızdaki bir düşünceye işaret etmiş.


Söylediklerim ve

ŞeyMa -- 07.08.2008 - 23:22

Söylediklerim ve düşüncelerimn arasında hiçbir çelişki yoktur . sanırım siz anlamadınız ne demek istediğimi. Ve arapLarı yücelttiğimz nerden çıktı onu anlamadım . Dikkatli okumadınız siz galiba benım yazdıklarımı ... Araplar dediğnz kim ? bu kadar küçümseyerek yazmayın lütfen . Evet bazı arap kavimlerinden küçük bir azınlık osmanlı devletine ihanet etti ama bunu genele dağıtarak butun arapları düşman bellemeyınız. Hz Ali, Hz Ebubekir Ve diğer peygamberler Bunları yüceltmeyeceğizde elin amerikalı adamlarını mı başımıza tac edeceğiz... Ettiğimzden değil mi türk'ü türk'e düşman eden . Filistin diyorum evet , israile rusyaya ve bazı dış devletlere yaptığımız tonlarca, devlet altından gizli yardımlar varken Ben yine filistin diyorum ...


Ondan öncesi de var tabi, henüz kerpiç evde oturan bir su şebekesine bile sahip olmayan milyonlarca köylümüze yardım edilse...Milyonlarca işsiz insanımıza iş sahası açılsa...Devletimiz herşeye habire zam yapmayı bi kenara bırakıp ülkenın gerçek sorunlarıyla uğraşsa , zengin kesimleri daha nasıl zenginleştirebilirz diye diğer yardıma muhtaç insanların feryatlarını göz ardı etmse bu memlekette kimse aç susuz ve işsiz kalmaz...


ilk kavşaktan dönün..ne

Marsseh -- 07.08.2008 - 23:28

ilk kavşaktan dönün..ne tarafa diye sormayın...


Douglas Adams gibi geldi

Agnia -- 08.08.2008 - 01:35

Douglas Adams gibi geldi bana :)


:)

Marsseh -- 08.08.2008 - 01:41

:)


Korkunç iğdiş edici bir

orcagada -- 10.08.2008 - 05:47

Korkunç iğdiş edici bir yazı,

Arapların kültürünü kendimizinkine tercih etmişsiniz.

Halbuki ne dinleri bizimdir ne de kültürleri.

Keşke hiç bulaşmamış olsalardı bize.


Bu yazıya bir eleştiri

xenix -- 12.08.2008 - 23:01

Sanki Türklük'le islam birbirine harmanlanmaya çalışılmış ama gerçekte hiç bir alakası yoktur bu iki kavramın. Türkler'in dini islam olabilir, %99 u müslümanda olabilir. Ama kesinlikle arap islamının Türkler'e bir katkısı olmamıştır. Yaşayan islamı bile yaşam felsefeleri ile Türkler güzelleştirmiştir.

Bugün arabistanda, iranda, ırakta yaşanılan islamla Türkiye'deki islam arasında dağlar kadar fark vardır.

xenix


Bu yazı bir gudubettir.

gamaro -- 18.08.2011 - 22:09

Bu yazı bir gudubettir.

Ayetle hadisle fıkıhla tıkıhla ve külli dogmayla dünyayı ve insanı kavrayabileceğine inanan, peygamber efendimiz bir gün yolda yürürkene bi hurma bulmuştan yola çıkıp leasing dersi veren zihniyetin tarihten anlayacağı da budur.

Dost, düşman, ve islamla şereflenen Türklükmüş...

Ne kanlı şerefmiş helal olsun.

Bi de Yezid'e lanet etmez mi bunlar... Böyle bir absürdlük görülmemiştir.
Kızılderili Türkler

Kardan adam -- 19.08.2011 - 02:11

Biliyorsunuz Amerika kıtasının eski yerlileri Kızılderililerdi. Hepinizin çok iyi bildiği gibi Kızılderililer hem genetik, hem de kültürel açıdan Türk’tür. Yani ben tam olarak bilmiyorum ama öyle söylüyorlar. E, herkes te yalan söyleyecek değildir herhalde, öyle söylüyorsa öyledir. Ayrıca DNA larını filan da ölçmüşler hepsi Türk çıkmış. Onlar da atalarımız gibi Şaman dinindenmiş.

Yalnız beni üzen bir mevzuya da değinmeden geçemem. Kızılderilier için Cengiz Han’ın önünden kaçarak Bering Boğazı’nı geçtiler gibi tevatür duydum, çok ağırıma gitti. Türk kaçmaz arkadaşlar, gitttilerse kendi istekleriyle ve keşif ruhuyla gitmişlerdir. Hatta Bering Boğazı’nı da Rus kaşifi Bering’den önce onlar keşfetmiştir.

Bu durumda Bering Boğazı’nın adını değiştirip Deli Dumrul Geçidi konulmasını teklif ediyorum. Ayrıca Amerika kıtasını ilk keşfedenler bir Türk boyu olan Mohikanlardır. Bu nedenle de Amerika kıtasının adının Bamsı Beyrek Kıtası olarak değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum.

Kızılderililer Kızılderili olmazdan evvel Türk’tüler ve Asya kıtası bir Türk kıtasıydı. Bu durumda Asya kıtasının da adının Alp Er Tunga Kıtası olarak değiştirilmesini öneriyorum. Gerçi bu kıtada Hintli, Çinli, Japon, Rus, Mogol, Tay, İranlı, Koreli, Filipinli, Mançu, Endonezya’lı gibi azınlıklar yaşamaktaysa da, önemli değil. Kıtaya damgasını vuran belirleyici ulus, kültürel ve uygarlık kalıntılarıyla Türklerdir. Biz olmasaydık Çinliler Çin seddini yapmazlardı.

Öte yandan kafamı kurcalayan bir mesele daha var. Tarih boyunca bütün göçler hep batıya doğru olmuş. Sakın Türkler Amerika kıtasına değil de Kızılderililer Asya kıtasına göç etmiş olmasın? Bence daha mantıklı. Öyle ya da böyle, A=B ise B=A da doğrudur. Eğer Kızılderililer Türk iseler, Türkler de Kızılderili’dir. Demek ki:
Hepimiz Kızılderiliyiz.

Bu durumda Bering Boğazı’nın adının Oturan Boğa Boğazı, Amerika Kıtası’nın adının Patlak Prezervatif Kıtası, Asya kıtasının adının ise Gürleyen Gök Kıtası olması daha uygun olabilir. Bu seçeneklerden hangisini kabul edeceğimizi siz değerli arkadaşlarımın oylarına sunuyorum.
Manitu Türk’ü korusun!


2 gün önce History

Agnostik -- 19.08.2011 - 09:00

2 gün önce History Channel'da seyrettiğim belgesele göre, Amerika kıtasında yaşayan günümüz halklarına da, kıtaya gelen ilk insanın Bering boğazından geçtiği öğretilmiş. Fakat bu insanın ırk yapısının Moğol, Türk veya ÇİN'li unsurlar taşımadığı da ayrıca söylenmiş ve araştırılmış. Yani yaşayan kızılderililer veya mayaların kafatası antropolojisine göre amerika yerlileriyle, asya yerlileri birbirleriyle çakışmıyormuş.

Bunun doğruluğunu araştıran belgesel, çok çeşitli noktalardan kıtaya geçiş olduğunu ispatladı. Buzul çağı sonunda kuzey yarımküreyi kaplayan buzullar, avrupa ve amerika kıtası arasında doğal bir geçiş yolu açmış ve iki kıta arasında geçiş sağlanmış. Araştırmalar, kuzey amerika ırkını oluşturan antroplojinin karmaşıklığının sebebinin büyük olasılıkla bu geçişten kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Türk mürk yok kısaca...


Not: Cengiz Han, Milattan sonra 1200 yıllarında yaşamıştır. Amerikan insanlık tarihi çok daha eskilere dayanıyor. (Cilalı taş devrine kadar) Mö. 8000.


Gokturkler

kardan adam -- 16.09.2011 - 19:36

Asyadaki Turk varligini sona erdiren hic kuskusuz Cengiz Handir. Dunyanin en buyuk cadir imparatorlugunu kuran Cengiz Han bu imparatorluk uzerinde hic bir uygarlik yaratmadi, aksine var olan uygarliklari yok etti, tum Asyayi barbar Mogol kulturu duzeyine cekti.
Cengiz Hanin Cengiz Han olmadan onceki adi bilinmiyor. Yalniz onun degil, hic bir Orta Asya liderlerinin cocukluk ismi bilinmez, biliniyor ise de kayitlardan cikarilarak unutturulur. Tipki Timur gibi, Cengiz Han gibi. Cengiz Han bu soylu Cengiz adini almadan onceki adi yerine meslegi ile anilir: Temucin, Mogolca demirci demektir.
MS 670 ile 740 tarihleri arasinda binlerce yildir yasayan uygarliklarinin Araplar tarafindan zayiflatilmasi Mogollarin isine yaramis. Cengiz Han ilkel bir tavirla da olsa yeni kultur hegemonyasina karsi cikmis, eski Saman geleneklerine donulmesini gecici olarak saglamisti.
Cengiz Han ovalardaki yerlesik kentleri tumuyle ortadan kaldirmis. Bu ovalar uretim alanlari oldugundan kent arazisi olarak kullanilmalari uretimin onundeki ciddi engellerdi. Uretim deyince de barbar bir gocebenin aklina et, sut ve yun gelir elbette. Uygurlar ve Gokturklerden farkli olarak Mogollar kent kulturunu sindirememisler, gocebe yasamaya devam ediyorlardi. Ayrica isgalci Araplar kendi yoz kulturlerini kentler vasitasiyla yaymaktaydi. Kent yoksa yeni kultur Asya topraklarina giremezdi.
Cengiz Han tum zamanlarin en buyuk katliamini gerceklestirmis. Degisik kaynaklara gore 30 milyon ile 60 milyon kisi katledilmis, yuzlerce ulus yok edilmis. O zaman yasayan Gokturkler yediden yetmise tumuyle ortadan kaldirilmis, Oguzlar ve Hazarlar kacarak canlarini kurtarabilmis. Yahudi Hazarlar tum Avrupa iclerine yayildilar ise de bin yil sonra Nazi katliamindan kurtulamadilar. Cengiz Hanin katliamdan en az zararla kurtulanlar Samanlar ve Budistler oldu.
Bu terorun tek faydasi, tum Asyada guvenligin saglanmasi olmus. Tuccar kervanini guvenlik icinde ulastirabilmis, Marco Polo bu olaydan sonra Cin ziyaretini yaparken, ayni donemde Pekinli Turk de Paris ve Roma ziyaretlerini yapabilmis.
Cengiz Han bizim icin yalnizca buyuk bir liderdir. Oysa ki bir Mogol icin adini anarken dikkatli olmaniz gereken, saygiyla bahsetmeniz gereken merhum bir tabudur ve resmi yapilamaz. Yakin bir gecmiste cekilen Cengiz Han filmi Mogolistanda bir bomba etkisi yapmis, bir tabunun yikilmasini saglamistir. Darisi Muhammedin basina.
Devam eden Gokturk kazilarinda yeni bilgiler sergilemektedir. Kent planlari Asya yerlesmelerinden cok farkli, Yunan kent planlamalarina benzeyen dikdortgenlerden olusmus.


Yeni Sonsuz Us
Sayfalar: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -